Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is een plek waar iedereen moet kunnen genieten van de mooie Wadden. De uitkijktoren met loopbrug werd in mei geopend. Het fraaie bouwsel blijkt niet toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking. Lokale partijen doen met het VN-verdrag Handicap in de hand een beroep op de gemeente om het belevingspunt toegankelijk te maken.

Het gemeentebestuur (Hollands Kroon) ging ervan uit dat het VN-verdrag alleen van toepassing is op openbare gebouwen en niet op recreatieve voorzieningen. GroenLinks, maar ook enkele burgers, stelden vragen en wezen het gemeentebestuur er op dat het VN-verdrag Handicap een veel bredere werking heeft.

Deelnemen aan recreatie

Het verdrag stelt ook dat mensen met een beperking, in staat moeten zijn om op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten. Het gaat hierbij om Artikel 30 in het VN-verdrag.
Gehandicapten moeten zonder belemmeringen van het uitkijkpunt kunnen genieten, concluderen de vragenstellers. GroenLinks in de gemeente wil daarom aanpassingen, zoals verbreding van de toegangsweg, valbescherming en betere markeringen.

Inbreng ervaringsdeskundigen

Ook zijn er vragen gesteld over de inspraak van mensen met een beperking bij het ontwerp en de bouw van het belevingspunt. De gemeente houdt volgens partijen het overleg over de toegankelijkheid van het uitkijkpunt met gehandicaptenorganisaties af. Ook dat is in strijd met het VN-verdrag, stelt GroenLinks.

De partij roept de gemeente op om zo snel mogelijk met ervaringsdeskundigen en gehandicaptenorganisaties te overleggen. Geld dat nog over is van dit project kan daarna worden besteed aan betere toegankelijkheid.

De gemeente liet eerder weten dat bij groot onderhoud aan de toegangsweg ook de aanpassingen voor betere toegankelijkheid worden uitgevoerd.

Deel dit bericht

Meer nieuws over