"Langzaamaan zien we effect van de ratificatie van het VN-verdrag Handicap”. Dit zegt directeur Illya Soffer in het jaarverslag 2018. Ze ziet dat steeds meer mensen zich hard willen maken voor inclusie. Dat is – vandaag precies drie jaar na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap – het goede nieuws. Maar Soffer is niet alleen maar positief. Ze maakt zich zorgen over de versnipperde uitvoering. Of zoals Soffer het formuleert: “De bereidheid groeit, maar de samenhang ontbreekt”.

In 2018 komt er uit Den Haag nauwelijks nieuwe wetgeving. Het lobbywerk van Ieder(in) richt zich in 2018 dan ook vooral op het werkend krijgen van bestaande wetten. Het VN-verdrag Handicap fungeert daarbij als kompas. In het jaarverslag vindt u een beschrijving van de lobby-activiteiten en welke resultaten daarbij behaald zijn.

Samen met de achterban

Werken aan de missie kan niet zonder betrokkenheid en actieve inbreng van mensen uit onze achterban. Daarom versterken we ook in 2018 de lijnen met onze leden, bouwen we verder aan het netwerk, vormen we tal van coalities en bevorderen we het inzetten van ervaringsdeskundigheid. In het jaarverslag een uitvoerig overzicht van de activiteiten die Ieder(in) samen met mensen en organisaties uit de achterban in 2018 heeft uitgevoerd.

Download hieronder het jaarverslag.

Deel dit bericht

Meer nieuws over