Het Plan van Aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierdoor loopt de behandeling van de wetten die nodig zijn voor de ratificatie van het VN-verdrag vertraging op. Ieder(in) en de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag willen dat de wetsbehandeling hoog op de politieke agenda blijft staan, en dat de regering haar belofte uit het regeerakkoord nu snel nakomt.

Er is onrust ontstaan bij organisaties van mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte over de ratificatie van het VN-verdrag. Wat is de stand van zaken, en wanneer wordt het VN-verdrag nu eindelijk geratificeerd? Hieronder zetten we de laatste ontwikkelingen op een rijtje.

Op 9 februari is er een rondetafelgesprek over het VN-verdrag geweest met de Vaste Kamercommissie voor VWS. Daar kwam ter sprake dat de staatssecretaris een Plan van Aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag voorbereidt. Kort hierna heeft de Kamercommissie de staatssecretaris verzocht om het Plan van Aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag naar de Tweede Kamer te sturen.

Eind februari heeft de staatssecretaris in een brief naar de Tweede Kamer aangegeven dat hij het Plan van Aanpak in de loop van maart, na afstemming met betrokken partijen, naar de Tweede Kamer zou verzenden. Dit is echter nog steeds niet gebeurd. De verwachting is dat de staatssecretaris het Plan van Aanpak voor de zomer naar de Tweede Kamer zal sturen. Er is namelijk meer overleg nodig dan was voorzien.

Ieder(in) en de andere organisaties van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag (Per Saldo, LPGGz, Coalitie voor Inclusie en de LFB) maken zich grote zorgen over de vertraging van de wetsbehandeling die nu optreedt. De Alliantie wil dat de wetsbehandeling van het VN-verdrag hoog op de politieke agenda blijft staan en vindt dat de regering haar belofte uit het regeerakkoord zo snel mogelijk moet nakomen.

Verslag van het rondetafelgesprek op 9 februari jl.

Brief van de staatssecretaris over het tijdpad Plan van Aanpak

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over