Een betere kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Daar wordt vanuit de landelijke Kwaliteitsagenda Samen Sterk voor Kwaliteit hard aan gewerkt. Ieder(in) doet er aan mee en heeft samen met o.m. LSR, KansPlus en LFB workshops en andere activiteiten ontwikkeld.

Eén van de doelen van de Kwaliteitsagenda is het versterken van de positie van mensen die de zorg en ondersteuning nodig hebben. Hieronder enkele voorbeelden van de acties die Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB hiervoor ondernemen.

– Investeren in een goede dialoog

Doel: bewustmaken van dilemma’s tussen meer vrijheid en daardoor betere kwaliteit van bestaan en ervaren afhankelijkheid. En wat daarvoor nodig is, bijvoorbeeld: handelend kunnen optreden, gesprek aangaan.
Hoe: workshops, programma in overleg, afhankelijk van de doelgroep.

– Terugdringen van onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen

Doel: Het informeren en toerusten van cliënten, verwanten en zorgprofessionals over dit onderwerp.
Hoe: workshops, programma in overleg, afhankelijk van de doelgroep.

– Verbeter kwaliteit bij bijzondere zorgvragen

Doel: in deze bijeenkomst bevorderen we bewustwording, kennisuitwisseling en onderling begrip en samenwerking voor betere kwaliteit van zorg en ondersteuning.
Middel: informatie- en dialoogsessies voor ouderen met een beperking, hun familie en begeleiders. De bijeenkomst wordt in samenspraak met de zorgorganisatie samengesteld en op locatie aangeboden.

– Opfrissen van de kijk op je werk (voor zorgprofessionals)

Doel: herkennen en omgaan met dilemma’s in de zorg. Link met VN-verdrag Handicap.
Hoe: workshops voor zorgprofessionals die werken met mensen met complexe zorgvragen. Deze workshops worden ook als gastlessen bij zorgopleidingen en aan zij-instromers in de zorg aangeboden.

– Actief informeren over de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning

Doel: meer aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
Hoe: goede voorbeelden ophalen door interviews te houden met mensen met een beperkingen en hun familie, cliëntondersteuners van zorgkantoren, MEE, Zorgbelang of zelfstandige cliëntondersteuners, zorgaanbieders en gemeenten.

– Gehandicaptenzorg op Zorgkaart Nederland

Doel: mensen die op zoek zijn naar een (andere) woning of werkplek kunnen op de Zorgkaart Nederland zien wat huidige gebruikers en bewoners ervan vinden (Wet langdurige zorg).
Hoe: interviewers helpen mensen met een beperking en hun naasten om hun reviews en ervaringen te plaatsen op www.zorgkaartnederland.nl.

Meer informatie over de workshops zoals data, plaats en aanmelden volgt nog.
Kijk hiervoor ook op www.ikdoemee.nl

De kwaliteitsagenda is een initiatief van partijen in de gehandicaptenzorg, het ministerie van VWS. Partijen in deze samenwerking zijn: Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Deel dit bericht

Meer nieuws over