Iedereen wil goed wonen. Volwassenen met autisme ook. Maar als het om goed wonen gaat, dan vallen volwassenen met autisme te vaak nog tussen wal en schip. Zelf een passende woning vinden is moeilijk en bestaande wooninitiatieven zien hen over het hoofd. Met de brochure, Autismevriendelijk wonen‚ vraagt de werkgroep Wonen van PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) aandacht voor dit probleem.

De brochure is geschreven voor gemeenten, woningcorporaties, bouwondernemers, architecten, ggz-instellingen, zorgaanbieders en andere geïnteresseerde partijen. Bent u (of gaat u) in gesprek met deze organisaties, bijvoorbeeld als lokale belangenbehartiger, neem deze brochure dan mee.

De brochure is ook handig voor volwassenen met autisme die het onderwerp, wonen‚ in hun eigen netwerk willen bespreken.

De meeste mensen met autisme willen en kunnen zelfstandig wonen. Maar in hun woning hebben zij vaak veel last van overprikkeling. Ze komen niet in aanmerking voor beschermd wonen en andere wooninitiatieven. Voor hun gezondheid en levenskwaliteit is een passende woning echter uitermate belangrijk.

De meeste beleidsmakers onderkennen dit nog onvoldoende. Daarom is er nu de brochure Autismevriendelijk wonen – Volwassenen met autisme: een vergeten groep op de woningmarkt? De brochure verduidelijkt wat autismevriendelijk wonen betekent.

Via de website van PAS kunt u de brochure downloaden (pdf)
of direct lezen via ISSUU

Meer over Wonen (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over