De term Positieve gezondheid is een nieuwe manier van denken over gezondheid, gelanceerd door arts-onderzoeker Machteld Huber. Bij Positieve gezondheid ligt de focus niet op beperkingen, maar op het vermogen van mensen om - naast de beperking - gezond te zijn. Onder meer door te focussen op hun kracht en eigen regie, voelen mensen zich gezonder. Beleid voor mensen met een beperking of chronische ziekte zou zich daar op moeten richten. Hiervoor is het nodig om Positieve gezondheid praktisch te maken.

Om dit gedachtegoed in te zetten, organiseren Ieder(in), LPGGz en NPCF de werkconferentie, Positieve gezondheid praktisch maken‚ op 31 mei 2016 in Utrecht of nabije omgeving.

Programma

09.30 uur – Ontvangst
10.00 uur – Welkom en opening door Illya Soffer, directeur van Ieder(in)
10.30 uur – Inspiratievoordracht door Machteld Huber

11.30 – 12.45 uur – Workshops
In de workshops komen toekomstige activiteiten rondom werk, onderwijs en wonen aan bod. We verkennen samen met u welke mogelijkheden u ziet om het concept Positieve gezondheid in te zetten als, instrument‚ bij het uitvoeren van deze activiteiten. En we gaan graag in gesprek over de mogelijkheden die u heeft om een bijdrage te leveren aan de activiteiten. U kunt een keuze maken uit één van de volgende drie workshops:

Workshop Werk – Hoe inspireert Positieve gezondheid werk?

Positieve gezondheid verbinden met de praktijk van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. We bespreken hoe we inzicht kunnen krijgen in de beleving die mensen uit de achterban hebben bij arbeidsparticipatie en eigen regie.

Hoe willen we mensen informeren en hoe kunnen we ze regievaardigheden aanleren? We zoeken naar manieren waarop we ervaringen kunnen uitwisselen tussen leden van koepels, cliëntenraden, Wwb-raden, Wsw-raden, participatieraden en UWC-raden. En we bekijken hoe we bij de landelijke beleidsbeïnvloeding kunnen samenwerken met cliënten/consumentenorganisaties.

Workshop Onderwijs – Hoe inspireert Positieve gezondheid onderwijs?

Wat is er nodig om het beste uit leerlingen te halen? We bespreken het ophalen en verspreiden van goede voorbeelden van het versterken van de positie van ouders en jongeren in onderwijs. Bijvoorbeeld met een speciale webportal en themabijeenkomsten.

Verder onderzoeken we de ervaringen van kinderen en ouders met hun netwerk. Hoe kunnen we dit in kaart brengen? Hoe kunnen ouders elkaar ondersteunen? Wat zijn de voorwaarden voor optimale ontwikkeling in het onderwijs of via andere wegen? En hoe kunnen we bij landelijke beleidsbeïnvloeding samenwerken met ouderorganisaties?

Workshop Wonen – Hoe inspireert Positieve gezondheid wonen?

Hoe krijgen mensen grip op de manier waarop ze wonen en hun woonomgeving? Hoe kunnen ze hun situatie verbeteren? Wat kan Positieve gezondheid hieraan bijdragen? We bespreken hoe we zicht krijgen op de randvoorwaarden voor zelfstandig wonen en welke knelpunten er zijn in de kwaliteit van wonen voor mensen met een beperking/aandoening.

Aan de orde komen ook de mogelijkheden voor lokale belangenbehartiging bij het thema wonen. Wat is een goede manier om voorbeelden voor het verbeteren van de woonkwaliteit uit te wisselen? We bekijken hoe we ontwikkelde kennis onder de aandacht kunnen brengen bij partijen die met wonen bezig zijn.

Bij aanmelding kiest u één van de workshops. Hopelijk inspireert de workshop u bij uw werk als belangenbehartiger en misschien sluit u zich aan het einde van de ochtend aan voor meedenkgroepen bij Ieder(in) op de thema’s werk, onderwijs en wonen.

Wij zien u graag op 31 mei!

Ja, ik kom naar de werkconferentie ‘Positieve gezondheid’ praktisch maken

Deel dit bericht

Meer nieuws over