In juli heeft de Eerste Kamer de Wmo 2015 aangenomen. De verwachting is dat na het zomerreces de Tweede Kamer het wetsontwerp voor de nieuwe Wlz gaat behandelen. Ieder(in) nodigt zijn leden uit voor een informatiebijeenkomst over de stand van zaken rond de hervormingen in de langdurige zorg.
Illustratief: Mensen zitten om een tafel.

De Eerste Kamer heeft de Wmo aangenomen met een paar belangrijke toezeggingen van de minister, onder andere een toezegging over de toeslag huishoudelijke hulp van, €7,50 tot, €12,50 per uur. Wat betekent dat? Er zijn ontwikkelingen op het gebied van de afbakening Wmo/Jeugdwet en Wlz. Steeds meer gemeenten presenteren concept verordeningen Jeugd en Wmo. Allemaal belangrijke ontwikkelingen waar wij onze leden over willen bijpraten.

Graag nodigen wij onze leden uit voor een ledenbijeenkomst op vrijdag 12 september van 11.00 uur tot 15.15 uur. De bijeenkomt is in Utrecht (NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH in Utrecht).

Programma

10.45 uur Ontvangst met koffie en thee
11.00 – 12.30 uur Bijpraten over actuele ontwikkelingen
12.30 – 13.30 uur In groepen aantal verordeningen doornemen
13.30 – 14.00 uur Plenaire terugkoppeling (voor broodjes wordt gezorgd)
14.00 – 15.00 uur Aan welke punten moet Ieder(in) aandacht besteden?
15.00 -15.15 uur Afsluiting met een hapje en een drankje.

Aanmelden

Leden van Ieder(in) kunnen zich voor 1 september 2014 voor deze bijeenkomst aanmelden bij post@iederin.nl Het aantal deelnemers is beperkt. dus wacht niet te lang met aanmelden. Geef bij uw aanmelding aan van welke lidorganisatie u bent en met hoeveel personen u komt. Een week voor de informatiebijeenkomst ontvangt u een bevestiging van ons.

Meer nieuws voor leden
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over