Met de komst van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet en door alle bezuinigingen verandert het speelveld van de lokale en regionale leden van Ieder(in). Veel lokale en regionale belangenorganisaties zijn op zoek naar antwoorden. Ze willen effectief blijven opkomen voor de belangen van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Ze kijken naar nieuwe vormen van belangenbehartiging of onderzoeken andere organisatievormen.
Illustratief: Mensen zitten om een tafel.

Ieder(in) organiseert daarom op donderdag 25 september een bijeenkomst over belangenbehartiging en participatie na de decentralisaties:

  • U krijgt de meest recente informatie over cliëntenparticipatie in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Hoe moeten advies en inspraak geregeld worden op de verschillende beleidsterreinen? Hoe kunt u als belangenbehartiger daar op inspelen?
  • We presenteren een aantal voorbeelden van belangenorganisaties die zich hebben aangepast aan de nieuwe situatie. Zij werken nu als kenniscentrum, ondersteunen mensen met een beperking of hebben hun krachten gebundeld tot een zelfregiecentrum.
  • We diepen in een aantal korte werksessies ervaringen uit over thema’s waar u in als belangenbehartiger mee te maken hebt. Van gedwongen samenwerken met andere organisaties omdat gemeenten een integrale aanpak voorstaan, de meerwaarde van ervaringsdeskundigen, het opnieuw positioneren van belangenorganisaties en hoe om te gaan met specifieke gehandicapten-thema’s als de gemeente kiest voor een meer algemene benadering.

Reserveer 25 september alvast in uw agenda. De bijeenkomst vindt plaats bij Ieder(in) in Utrecht. Programma, precieze tijden en informatie over aanmelding volgen later. Meer informatie bij Aartjan ter Haar of Nienke van der Veen.

Meer nieuws voor of over Leden
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over