De verwachting is dat Nederland in juli 2015, Ja‚ gaat zeggen tegen het VN-verdrag. Na, Ja zeggen‚ volgt, Ja doen. Op de werkconferentie, Ja zeggen Ja doen‚ bereiden vijf landelijke organisaties van mensen met een beperking, waaronder Ieder(in), zich verder voor op deze aanstaande Nederlandse ratificatie (bekrachtiging) van het VN-verdrag.

Wat moet de overheid volgens het VN-verdrag regelen? Wat kunnen mensen met een beperking zelf doen om de uitvoering van dit mensenrechtenverdrag zo goed mogelijk te laten verlopen? En wat mogen we eigenlijk verwachten van het VN-verdrag? Deze en vele andere vragen rond het VN-verdrag zullen op de werkconferentie aan de orde komen.

Mensenrechten

Het VN-verdrag is een internationaal mensenrechtenverdrag. Het gaat om fundamentele mensenrechten voor personen met een beperking. Mensen met een beperking mogen bijvoorbeeld niet worden gediscrimineerd. En voorzieningen en diensten moeten toegankelijk zijn. Als een land, ja‚ heeft gezegd tegen het VN-verdrag, dan moet in dat land de rechten die in het verdrag staan worden nagekomen. De Nederlandse overheid heeft het verdrag wel ondertekend, maar nog niet bekrachtigd. De verwachting is dat dit in 2015 gebeurt.

Betrek mensen met een beperking

Een van de verplichtingen die in het verdrag staat is: betrek mensen met een beperking actief bij de uitvoering van het verdrag. Dat betekent dat organisaties van mensen met een beperking – naast de overheid – een belangrijke rol hebben in de uitvoering van het verdrag. Op de werkconferentie, Ja zeggen Ja doen‚ gaan de deelnemers zich buigen over deze rol.

Alliantie

De werkconferentie vindt vandaag (27 november) plaats in Utrecht en is georganiseerd door de Alliantie voor implentatie van het VN-verdrag. In de Alliantie werken vijf landelijke organisaties van mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte samen: Coalitie voor Inclusie, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, Per Saldo en de LFB. Samen met hun leden en netwerken zetten zij zich in voor snelle en zorgvuldige bekrachtiging en goede uitvoering van het VN-verdrag.

Meer weten over dit belangrijke verdrag?

Ga voor eenvoudige uitleg en een video naar de website NLvooriedereen.nl
Meer achtergrondinformatie vindt u op de website VN-verdrag waarmaken
Twitter: #jadoen en #vnverdrag

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over