Vandaag spreek de Kamer over het voorstel van Kamerleden van D66, Groen Links en PvdA om in de Grondwet op te nemen dat discriminatie vanwege handicap of seksuele geaardheid verboden is. Ieder(in) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ze dit voorstel van harte steunt. Ieder(in) vraagt de regering het voorstel nog in deze kabinetsperiode goed te keuren en uit te voeren.

In de Grondwet staan nu vijf kenmerken expliciet genoemd waarop niet mag worden gediscrimineerd: godsdienst, levensovertuiging, geslacht, ras en politieke gezindheid. Het voorstel is om aan deze kenmerken er nog twee toe te voegen, te weten: handicap en seksuele gerichtheid. Ieder(in) is voorstander van deze uitbreiding van de Grondwet want ze versterkt de rechtspositie van mensen met een beperking en stimuleert de noodzakelijke omslag in denken en doen.

Het debat start volgens planning om 10.40 en is via de livestream van de plenaire vergaderzaal te volgen.

Download hieronder de brief.

Update

Meerderheid Tweede Kamer bleek na het debat voorstander van opname in de Grondwet van het verbod op discriminatie vanwege handicap. Nu moet ook de Eerste Kamer er nog mee akkoord gaan en omdat het om een verandering van de Grondwet gaat, moet het voorstel daarna nóg eens door beide Kamers en dan met een tweederdemeerderheid worden aangenomen.

NOS: Verbod op discriminatie op grond van handicap of geaardheid mogelijk in grondwet

Deel dit bericht