Het beleidskader inclusief onderwijs is aangenomen. Dat betekent dat de ingeslagen weg wordt voortgezet. Toch klinkt uit de Tweede Kamer een dubbelzinnige boodschap. Wat speelt in Den Haag? En hoe kijkt Ieder(in) nu vooruit?
Twee jongens aan een tafel hebben schoolboeken en schriften voor zich open liggen.

Steun voor ingeslagen route

Demissionair minister van Onderwijs (OCW) Mariëlle Paul hield een indringend pleidooi voor inclusief onderwijs tijdens het debat over passend onderwijs op 29 april. We weten nu dat Paul staatssecretaris voor Onderwijs in het nieuwe kabinet wordt, en de beweging naar inclusief onderwijs kan blijven steunen.

Ook demissionair staatssecretaris Maarten Van Ooijen (VWS) gaf tijdens het debat aan vooruit te willen met inclusief onderwijs. Het is belangrijk dat onderwijs en zorg (beleid en financiering) op elkaar aansluiten. De ministeries moeten er namelijk samen voor zorgen dat het recht op onderwijs voor iedereen waar gemaakt wordt.

Dubbele boodschap

Dat het niet hoort dat kinderen thuis zitten en zich niet kunnen ontwikkelen, werd tijdens het debat kamerbreed bekrachtigd. Tijdens de stemming van 18 juni werd dan ook de motie van Lisa Westerveld (PvdA/Groenlinks) aangenomen, om Samen naar School-klassen in het voortgezet onderwijs te stimuleren.

De Tweede Kamer vindt het dus belangrijk dat kinderen samen onderwijs volgen. Tegelijk vragen partijen uit de aanstaande coalitie (NSC/BBB) om het (gescheiden aanbod van) gespecialiseerd onderwijs te laten voortbestaan, ook op eigen locaties. En dat is een dubbelzinnige boodschap.

Ouders staan voor moeilijke keuze

Volgens Ieder(in) is het belangrijk dat scholen voor regulier en speciaal onderwijs, zorgvoorzieningen en ook de kinderopvang met steun en investering van de overheid naar elkaar groeien. Zodat steeds meer kinderen, broers en zussen, samen naar school gaan om zich daar naar eigen vermogen en op eigen tempo te ontwikkelen.

Ouders van een – vaak nog heel jong – kind met een beperking moeten nu kiezen: ga ik voor gespecialiseerde ondersteuning, verder weg van huis, of voor dezelfde kansen op ontwikkeling als andere kinderen op een buurtschool? Deze moeilijke keuze zou niet nodig zijn als iedere school inclusief, verwelkomend en toegankelijk voor alle kinderen is. Die boodschap drukt Ieder(in) de beleidsmakers blijvend op het hart.

Deel dit bericht