Ieder(in), de Landelijke CliÌÇntenraad en het Landelijk Platform GGz willen graag weten hoe de invoering van de Participatiewet verloopt. CliÌÇntenraden hebben daar zicht op. Daarom hebben de belangenorganisaties een korte vragenlijst gemaakt voor cliÌÇntenraden. Het Ministerie van Sociale Zaken doet ook onderzoek naar de Participatiewet, maar betrekt daarbij niet de cliÌÇntenraden.

De vragenlijst gaat over de invloed die cliëntenraden kunnen uitoefenen bij de invoering van de Participatiewet, bijvoorbeeld bij het opstellen van het beleidsplan en verordeningen. De ervaringen en signalen van de cliëntenraden geven wij door aan staatssecretaris Klijnsma.

Direct naar de vragenlijst

Meer over de vragenlijst, en over de hoe Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraden en LPGGz cliëntenraden betrekken bij de verdere invoering van de Participatiewet, leest u op de website van PG Werkt Samen.

 

Meer over Werk
Terug naar Home

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over