Onze zoon heeft een beperking en woont nu nog bij ons thuis. Binnenkort gaat hij in een Wlz-instelling wonen voor beschermd wonen. Hij heeft een Wajong-uitkering. Zijn eigen bijdrage gaat erg hoog worden. Hij zal dan na aftrek van alle vaste lasten, zoals verzekeringen en internetaansluiting maar een laag bedrag over houden. Is er een mogelijkheid om de eigen bijdrage te verlagen?
decoratief

Wij krijgen regelmatig bezorgde vragen over de hoogte van de eigen bijdrage in de Wlz (Wet langdurige zorg). Het CAK berekent hoe hoog de eigen bijdrage voor uw zoon gaat worden. Uw zoon krijgt hierover een beschikking. Tegen deze beschikking kan bezwaar gemaakt worden. Het CAK heeft een bezwaarformulier op de website staan. In sommige gevallen kan aanpassing van de hoge eigen bijdrage of vrijstelling van de lage eigen bijdrage aangevraagd worden.

Zak- en kleedgeld

Bij het berekenen van de eigen bijdrage houdt het CAK rekening met zak- en kleedgeld. Na het betalen van de eigen bijdrage moet uw zoon elke maand minimaal 378,62 euro zak- en kleedgeld overhouden (bedrag voor 2023 voor alleenstaanden).

Hoge eigen bijdrage

Iedereen die in een Wlz-instelling gaat wonen, betaalt de eerste vier maanden de lage eigen bijdrage. Daarna moet meestal de hoge eigen bijdrage betaald worden. Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van het zogenaamde ‘bijdrageplichtig inkomen’. Het bijdrageplichtig inkomen bestaat uit het inkomen en een deel van eventueel spaargeld of beleggingen. Heeft uw zoon spaargeld, dan telt dat dus mee bij het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Aanpassing hoge eigen bijdrage

Moet uw zoon de hoge eigen bijdrage betalen? En houdt hij na betaling van de hoge eigen bijdrage en de standaardpremie voor zijn zorgverzekering per maand minder geld over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kan hij een aanpassing van de hoge eigen bijdrage aanvragen.

Voorwaarden voor aanpassing hoge eigen bijdrage

Let op: voor het berekenen van de eigen bijdrage rekent het CAK met de inkomensgegevens van twee jaar geleden. Die gegevens krijgt het CAK van de Belastingdienst. Is het inkomen inmiddels veel lager? Ook dan kun je aan aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen.

Lage eigen bijdrage

Niet iedereen hoeft een hoge eigen bijdrage te betalen. Om in aanmerking te komen voor de lage eigen bijdrage, moet je aan een van de volgende drie criteria voldoen:

  • Je woont in een zorginstelling heeft een partner die thuis woont.
  • Je maakt regelmatig kosten voor de opvoeding van een kind.
  • Je maakt gebruik van een volledig pakket thuis (vpt), deeltijdverblijf, modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden bugdet (pgb). Dan betaal je een lage eigen bijdrage of de eigen bijdrage mpt of eigen bijdrage pgb.

Er geldt een minimum en een maximum voor de lage eigen bijdrage. Voor 2023 is het minimum € 184,00 per maand en het maximum € 966,60 per maand.

Hoe berekent het CAK de lage eigen bijdrage?

Vrijstelling eigen bijdrage

Als je een heel laag inkomen hebt, dan hoeft je geen eigen bijdrage te betaald. De grens voor de vrijstelling ligt voor een alleenstaande bij 565,62 euro per maand. Heb je een partner dan ligt de vrijstellingsgrens bij 822,93 euro per maand.

Voorwaarden voor vrijstelling lage eigen bijdrage

Compensatiemogelijkheden

Om de hoge (zorg)kosten te compenseren kan uw zoon wellicht gebruik maken van bepaalde financiële regelingen. Voor meer informatie: Dat geldt voor mij (informatie van Nibud) en Inkomensondersteuning bij meerkosten (informatie van Ieder(in).

Helaas kan uw zoon de eigen bijdrage niet aftrekken bij de belastingaangifte, maar andere zorgkosten vaak wel. Ieder(in) geeft hierover elk jaar actuele informatie: Belastingvoordeel in verband met ziekte of beperking? Doe belastingaangifte en laat geen geld liggen. Het kan zeker lonen om hulp of advies te zoeken bij het doen van aangifte

Tot slot

Hulp van een cliëntondersteuner

De regels en berekeningen van het CAK en de compensatieregelingen zijn ingewikkeld. Als u wilt, kunt u hulp vragen van een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk. Voor het adres in uw gemeente, zie: Waar kunt u terecht voor Wmo-cliëntondersteuning?. Als er een Wlz-indicatie is, kunt u ook gebruik gemaakt worden van cliëntondersteuner via het zorgkantoor, maar deze richt zich veelal op vragen rondom de zorg: Cliëntondersteuning via het zorgkantoor.

Lobby Ieder(in)

Ieder(in) zet zich al jaren in om die eigen bijdrage te verlagen. Het kabinet rechtvaardigt de hoge eigen bijdrage keer op keer met het argument dat Wlz-zorg duur is en dat de eigen bijdrage slechts een klein deel van de Wlz-kosten dekt. Ieder(in) vindt dat mensen die Wlz-zorg krijgen een te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan zorg. Zij houden vaak te weinig over voor andere noodzakelijke uitgaven. Ieder(in) zal zich blijven inzetten voor de verlaging van de eigen bijdrage Wlz.

 

Ook een probleem of vraag?

Stuit je op problemen die te maken hebben met je beperking of chronische ziekte? Neem contact op met het Meldpunt van Ieder(in). De medewerkers van het meldpunt helpen je graag met goede informatie of een goede doorverwijzing.

Let op: het Meldpunt van Ieder(in) kan niet actief ondersteunen bij het vinden van een individuele oplossing.

Bel 085 – 400 70 22 of mail naar meldpunt@iederin.nl

Bereikbaarheid Meldpunt
Maandag: gesloten
Dinsdag: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
Woensdag: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 -16.00 uur
Donderdag: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur

 

Deel dit bericht