Alle scholen zijn gesloten, ook scholen in het speciaal onderwijs. Dat roept bij veel ouders vragen op. Kan ik tijdelijk extra zorg krijgen? Mijn kind heeft structuur nodig die ik thuis niet kan geven; wat kan ik doen? We geven antwoord op een aantal van dit soort vragen. Voor algemene vragen over het sluiten van de scholen verwijzen we naar de website van Ouders & Onderwijs.

Vragen en antwoorden speciaal onderwijs

Zijn scholen in het speciaal onderwijs ook dicht?

Ja, scholen in het speciaal onderwijs zijn dicht, net als scholen in het regulier onderwijs. De leerlingen zijn thuis en scholen doen hun best alternatieve programma’s te bieden.

Blijven scholen in het speciaal onderwijs open voor ouders van leerlingen met vitale beroepen?

Ja, voor leerlingen van ouders met vitale beroepen is ook in het speciaal onderwijs opvang door school geregeld.

Mogen scholen in het speciaal onderwijs alleen opvang regelen voor kinderen van ouders met vitale beroepen?

Nee, scholen mogen ook opvang regelen voor leerlingen die in de knel dreigen te komen. Deze opvang hoeft niet per se op school te zijn. De gemeente verwacht van de scholen dat zij voor hun leerlingen in overleg met ouders en/of verzorgenden tot oplossingen komen.

Kan ik thuis (tijdelijk) meer zorg krijgen?

Als je thuis tijdelijk meer zorg nodig hebt omdat je kind nu niet naar school kan, neem dan contact op met het Zorgkantoor. Zorgkantoren voeren een ruimhartig beleid.

Het ontbreken van een vaste structuur is voor mijn kind een probleem. Wat kan ik doen?

Gemeenten voeren overleg met scholen om aanbod te organiseren voor kinderen die in de knel dreigen te komen door het ontbreken van een vast ritme. Scholen zijn door gemeenten aangewezen opvang te organiseren, maar dat hoeft niet per se in school te zijn. De duur kan variëren van iedere dag tot een paar dagen in de week en alles wat daar tussen zit. Ook ouders die geen vitaal beroep hebben, mogen hiernaar vragen.

Waar kan ik terecht als ik een vraag heb over speciaal onderwijs en de coronacrisis?

Met alle vragen over speciaal onderwijs kun je terecht bij LECSO (landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs). Elke dag bereikbaar op 030 638 59 77.

Veel gestelde vragen Ouders & Onderwijs

Deel dit bericht

Meer nieuws over