Het ministerie van VWS signaleert dat er misverstanden leven rondom de hervormingen in de zorg. Het ministerie wil deze misverstanden wegnemen.
illustratief: jongen in electrische stoel voor laptop

Als ik veel inkomen en vermogen heb, kan ik geen ondersteuning krijgen. Gemeenten krijgen beschikking over mijn medisch dossier. Als ik in de Wlz terecht kom, moet ik in een instelling gaan wonen. Als ik naar de huisarts ga, moet ik het verplicht eigen risico betalen.

Op deze en andere misverstanden, geeft het ministerie nadere uitleg op de campagnewebsite De zorg verandert mee.

Ga naar De zorg verandert mee / misverstanden

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over