Woesndag 29 april debatteert de Tweede Kamer voor de vijfde keer over de problemen bij de SVB met de uitbetaling van pgb's. Aan de vooravond van het debat geeft staatssecretaris Van Rijn in zijn brief toe dat de invoering van het trekkingsrecht pgb niet goed is verlopen. De ingezette acties leiden gefaseerd tot zichtbare resultaten op terreinen als betalen, bereikbaarheid en herstel. Ieder(in) vindt dat de focus gericht moet zijn op het pro-actief oplossen van problemen en het verbeteren van de communicatie aan budgethouders.

In zijn voortgangsbrief schrijft de staatssecretaris dat de budgethouders de declaraties gemiddeld 10 dagen thuis laten liggen voordat zij deze bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) digitaal indienen of opsturen. Dat zou een belangrijke oorzaak zijn van de problemen. Dit is geen juiste weergave van de zaken en dit is niet de juiste toon. Een slecht begin van het debat. Er zijn vooral nog steeds veel uitvoeringsproblemen,en het aantal lijkt op te lopen. Het komt meer dan eens voor dat zorgverleners die in januari en februari wel zijn uitbetaald, in maart geen geld meer ontvangen. Dit gebeurt als uit de in maart gestarte controle blijkt dat een contract niet klopt, maar de SVB dit (nog) niet heeft gecommuniceerd. De budgethouder weet dan niet dat er iets fout is en moet daar zelf maar achter komen.

Focus op oplossen van problemen

In zijn brief geeft Van Rijn aan wat er sinds het laatste Kamerdebat is verbeterd bij de SVB. Toch komen er nog dagelijks veel vragen en meldingen bij Ieder(in), Naar-Keuze en Per Saldo. Ondanks alle inspanningen die geleverd zijn na de vorige overleggen met de Kamer, zijn de problemen voor vele budgethouders nog niet opgelost. Er zal nu snel iets moeten veranderen, om te voorkomen dat zorgverleners door betalingsachterstanden stoppen met hun werkzaamheden, of budgethouders nog meer spaargeld moeten gebruiken om zelf de zorgverleners te betalen en/of moeten aankloppen bij gemeenten of zorgkantoor voor een voorschot.

Verbetering uitbetaling en uitvoering

Gelet op het belang van een goede uitvoering van het pgb vindt Ieder(in) het belangrijk dat komende weken de problemen echt opgelost worden. Ieder(in) schreef hierover samen met Per Saldo een brandbrief aan de Tweede Kamer. De uitbetalingsproblemen moeten vóór 15 mei opgelost zijn. Het herstelplan moet vóór 15 juli zijn uitgevoerd. Mocht op 1 juli blijken dat er onvoldoende voortgang is geboekt door de SVB, dan zal een andere uitvoeringssystematiek per januari 2016 moeten worden overwogen.

Alle hens aan dek

Verbetering van de communicatie aan de budgethouders vanuit de SVB en vanuit VWS is noodzakelijk. De focus van alle betrokkenen zal maximaal gericht moeten zijn op het oplossen van de problemen van de budgethouders. Dit vraagt een pro-actieve houding van de SVB richting de budgethouder: actief contact opnemen met de budgethouder als om de een of andere reden er niet betaald kan worden.

Maar er moet meer gebeuren. Er moet een apart loket komen waar budgethouders fouten kunnen melden. Een fout herstellen is iets anders dan een wijziging insturen; soms wordt nu de ene fout opgelost maar ontstaan daardoor drie nieuwe. Ieder(in) vindt daarnaast dat er een oplossing moet komen voor budgethouders die aantoonbaar schade hebben geleden door de chaos die ontslaan is in de uitvoeringspraktijk van de SVB.

Het debat volgen

Het debat is woensdag 29 april vanaf 10.40 te volgen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer of via internet: www.tweedekamer.nl

Downloads:

694_Brief_TK_-__pgb_SVB.docx – docx (169 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over