Het ministerie van VWS verhoogt vanaf 2024 het budget van patiënten- en gehandicaptenorganisaties van 21 miljoen naar 46 miljoen euro. Dit is meer dan een verdubbeling en vindt Ieder(in) dan ook goed nieuws.

Versterken van de patiëntenbeweging

De 25 miljoen euro extra die vanaf 2024 structureel beschikbaar komt, is bedoeld voor het versterken van de patiëntenbeweging. Het budget zal onder andere worden ingezet voor intensivering van professionele ondersteuning van PG-organisaties, versterking van de stem van de patiënt op regionaal niveau en de bevordering van gezondheidsvaardigheden. Het geld gaat naar de drie landelijke PG-koepels en circa 200 landelijke PG-organisaties. Daarmee kunnen zij activiteiten uitvoeren in het kader van informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Het is nog niet bekend hoe de middelen precies verdeeld gaan worden.

Financiële krapte

In de ogen van Ieder(in) doet het ministerie met de verhoging van de financiële bijdrage recht aan de steeds grotere vraag die gesteld wordt aan PG-organisaties. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau wordt de rol van PG-organisaties steeds belangrijker en is sprake van bredere en complexere vraagstukken. Dit vraagt om stevige PG-organisaties die, met elkaar in netwerkverband, in staat zijn om belangen te behartigen, hun achterban goed te informeren en mensen met elkaar in contact te brengen. Financiële krapte maakt dat het dit moment piept en kraakt bij vrijwel alle PG-organisaties.

Steun in de rug

Ieder(in) waardeert het dat het ministerie van VWS gehoor heeft gegeven aan de oproep die we hebben gedaan vanuit de gehele PG-sector. Wij zien de verruiming van het subsidiekader als een steun in de rug en als intentie om de (gehandicapten)zorg, ggz en het sociaal domein met inzet van hoogwaardige ervaringsdeskundigheid vorm te geven. Enige minpunt is dat de ingangsdatum van 1 januari 2024 helaas betekent dat de subsidies voor PG-organisaties in 2023 niet wijzigen. De aanvraag van de instellingssubsidie gaat op dezelfde wijze als voorgaande jaren.

Deel dit bericht

Meer nieuws over