Om de volgende redenen is het belangrijk dat een gemeentewebsite toegankelijk is:

 • De gemeente biedt steeds meer informatie en diensten (alleen) digitaal aan.
  Burgers moeten steeds vaker zaken met de gemeente digitaal afhandelen. De mogelijkheid om zaken telefonisch of aan het loket te regelen nemen af.

 • Mensen zijn voor belangrijke zaken afhankelijk van de gemeente.
  Burgers, en in het bijzonder mensen met een beperking, zijn afhankelijk van de gemeente voor informatie en diensten als wonen, zorg, welzijn, (vrijwilligers-) werk, burgerzaken (aanvragen van paspoort en rijbewijs) en de politiek (zoals verkiezingen).

 • Iedereen moet kunnen meedoen.
  Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit staat in het VN-verdrag Handicap. Nederland heeft dit verdrag geratificeerd en moet dit verdrag nu uitvoeren.

 • Het gaat om veel mensen.
  Onderstaande cijfers laten zien hoeveel mensen met een beperking er in Nederland zijn. Zij worden uitgesloten van informatie en diensten als websites niet voldoen aan de richtlijnen.

  Blind: 78.000
  Slechtziend: 238.000
  Kleurenblind: 700.000
  Hoorbeperking: 1.300.000
  Fysieke beperking: 1.500.000
  Dyslexie: 825.000
  Laaggeletterd: 1.500.000
  Zwakbegaafd (IQ 70 – 85): 600.000
  Verstandelijke beperking (IQ < 70): 170.000