Leestijd +/- 2 min

De nieuwe Wajongwet is gisteren in de Eerste Kamer aangenomen met steun van de coalitie, de SGP en Forum voor Democratie. Wel zijn er een aantal verbetervoorstellen aangenomen waar Ieder(in) zich sterk voor heeft gemaakt, samen met een brede coalitie van belangenorganisaties, vakbonden en Wajongers.

De coalitie van belangenbehartigers had de Eerste Kamer een alternatief voorstel gestuurd. Dat zou ervoor zorgen dat mensen met een medische urenbeperking daarvoor in hun loon worden gecompenseerd en minimaal het wettelijk minimum maandloon gaan verdienen. Helaas is dit alternatieve voorstel niet aangenomen.

Garantieregeling bij baanverlies

Daar staat tegenover dat de Eerste Kamer wel heeft geëist dat eventuele negatieve inkomenseffecten voor Wajongers worden gecompenseerd. Ieder(in) en de samenwerkende partijen gaan ervan uit dat dit dan ook slaat op mensen met een medische urenbeperking of mensen die hun baan verliezen en buiten de garantietermijn (hierover later meer) nieuw werk vinden.
Goed nieuws is ook dat de staatssecretaris heeft toegezegd dat studerende Wajongers met onmiddellijke ingang niet meer gekort worden op hun uitkering. Verder lijkt het erop dat de zogenaamde garantietermijn wordt verlengd naar twee jaar vanwege corona. Mensen die hun huidige baan verliezen kunnen dan nog twee jaar terugvallen op de (gunstige) Wajongregeling in plaats van één jaar. De staatssecretaris gaat dit nog uitwerken in een Kamerbrief.

Bij inkomensverlies trekken we aan de bel

Al met al is het beeld gemengd. De staatssecretaris repareert een en ander met houtje-touwtje regelingen. De gehoopte vereenvoudiging is er niet gekomen. Verder is nog onduidelijk hoe ver de compensatie van inkomensachteruitgang gaat reiken. Dus bestaat er nog steeds de kans dat grote groepen erop achteruit gaan. Dit is in strijd met het VN–verdrag Handicap.

De toezegging dat de garantieregeling volgend jaar wordt geëvalueerd en de beloofde compensatie voor inkomensachteruitgang zijn dan ook van groot belang. Ieder(in) en de samenwerkende partijen gaan ervan uit dat ze betrokken worden bij de overleggen hierover. Samen zullen we de effecten van de wet nauwgezet volgen en we trekken aan de bel als Wajongers er toch op achteruit blijken te gaan. Verder verwachten we dat de staatssecretaris snel in gesprek gaat met de Tweede Kamer over hoe ze haar toezegging over de compensatie van de nadelige inkomenseffecten en de evaluatie van de garantieregeling vorm gaat geven.

De coalitie die zich sterk maakt voor een betere Wajong bestaat uit: Ieder(in) FNV, CNV, VCP, WijStaanOp, Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie, Studeren en werken op Maat en de Minister van Gehandicaptenzaken

Deel dit bericht

Meer nieuws over