Sinds 2015 hebben gemeenten een vast budget om het inkomen van mensen met hoge zorgkosten (meerkosten) te ondersteunen. Met dit budget kunnen gemeenten burgers met een chronische ziekte en/of beperking op maat ondersteunen. Wordt het budget wel goed besteed?

Hoe besteden gemeenten het geld voor inkomensondersteuning? Gemeenten hebben veel vrijheid om zelf te bepalen hoe ze het budget gebruiken. Van belang is ook of u als belangenbehartiger kunt meepraten over het beleid en of u goed wordt geïnformeerd vanuit de gemeente.

Welke vormen van inkomensondersteuning biedt de gemeente en voor welke groepen? En heeft u er zicht op dat het beschikbare geld ook echt wordt besteed aan inkomensondersteuning? Via de link hieronder komt u bij onderzoek (20 vragen).

Verbeteren

De resultaten van dit onderzoek helpen Ieder(in) bij de landelijke lobby voor het verbeteren van de inkomensondersteuning. De uitkomsten worden ook gedeeld, zodat u als lokale belangenbehartiger de informatie kunt gebruiken voor de eigen lobby.

Ga hier naar de vragenljist

Deel dit bericht

Meer nieuws over