Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet regelt het inzetten van onvrijwillige zorg. Wij willen graag weten wat jouw ervaring is met de Wzd en onvrijwillige zorg.
decoratief

Onvrijwillige zorg is zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt en/of de vertegenwoordiger van de cliënt geen toestemming geeft of verzet toont. Mensen met een verstandelijke beperking, met dementie of een aandoening met soortgelijke symptomen of beperkingen kunnen daarmee te maken krijgen. Onvrijwillige zorg kan zowel in instellingen, thuis, op school, de dagbesteding of in het ziekenhuis.

Verschillende cliëntenorganisaties voor de gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg zijn samen een project gestart om meer bekendheid te geven aan de Wet zorg en dwang. Ook bewaken we binnen dit project de rechten voor de mensen die met deze wet te maken krijgen.

Vragenlijst Wet zorg en dwang

Daarom willen wij graag weten wat jouw ervaringen zijn met de Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg. Daarbij gaat het om de ervaringen als gebruiker van zorg en ondersteuning met een verstandelijke beperking, met dementie of een aandoening met soortgelijke symptomen of beperkingen. Of jouw ervaringen als familielid/naaste, vertegenwoordiger of als cliëntenraadslid.

Doe je mee?

Met het invullen van deze vragenlijst (enquête) help je ons om een goede indruk te krijgen van jouw ervaringen en hoe de Wet zorg en dwang in de praktijk werkt.

Meer informatie?

Heb je meer informatie nodig over deze vragenlijst? Dan kun je een mail sturen aan:
– Dorien Kloosterman: d.kloosterman@kansplus.nl
– Lotte van der Meer: l.vandermeer@iederin.nl

Deel dit bericht