Lobbyt u voor toegankelijkheid en toegankelijk bouwen? Grote kans dat u daarbij de vraag krijgt: ja maar, wat is precies toegankelijk? Waar moet een gebouw dan aan voldoen? De Integrale Toegankelijkheid standaard geeft hier duidelijkheid over. Onlangs verscheen een nieuwe versie: de ITstandaard 2018.

Door het VN-verdrag is toegankelijkheid de norm. Vanuit de bouwwereld en overheden bestaat sterke behoefte aan duidelijkheid over wat de toegankelijkheidseisen zijn voor nieuwbouw en renovaties. Maar ook particulieren en belangenbehartigers zoals gehandicaptenplatforms en woonadviescommissies hebben behoefte aan heldere regelgeving om naar te kunnen verwijzen.

De ITstandaard 2018 geeft duidelijke richtlijnen voor ontwikkelaars, architecten en bouwers. De ITstandaard 2018 is voor iedereen gratis beschikbaar. Met bondige beschrijvingen en nieuwe duidelijke tekeningen is de nieuwe versie beter leesbaar en praktisch beter toepasbaar gemaakt. De standaard beschrijft de eisen voor toegankelijkheid bij nieuwbouw en bij bestaande bouw (renoveren).

De ITstandaard 2018 voegt 50 jaar Nederlandse ervaringsdeskundigheid samen met actuele internationale ontwikkelingen op het gebied van fysieke toegankelijkheid.

Raadpleeg de ITstandaard 2018

Meer over Wonen
Meer over Toegankelijkheid
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over