Platform VG en de CG-Raad houden een meldactie over reorganisaties in instellingen (gehandicaptenzorg). Cliëntenraden en cliënten/familie die hiermee te maken hebben, worden opgeroepen om hun ervaringen te melden.

Veel zorgaanbieders gaan reorganiseren ten gevolge van de bezuinigingen door de rijksoverheid en het overhevelen van een deel van de AWBZ-zorg naar WMO en Jeugdwet. Vaak kiezen zij voor sluiting of samenvoeging van locaties (dagbesteding, wonen, logeren) of verschraling van de zorg. Als cliënten en hun familie niet worden betrokken bij het opstellen van de plannen en pas achteraf worden geïnformeerd, is dat een slechte zaak, vinden de CG-Raad, Platform VG en aangesloten organisaties als KansPlus en het Landelijk steunpunt medezeggenschap (het LSR). Cliënten/familie moeten juist nauw betrokken zijn bij het opstellen van de plannen. Hun wensen moeten zeer zwaar wegen.

Reorganisatie mag cliënten niet schaden

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat de komende decentralisatie van AWBZ-zorg geen gevolgen zal hebben voor de huidige cliënten van de AWBZ-instellingen. Dat blijkt dus niet het geval. De CG-Raad en Platform VG vinden dat Van Rijn nu op zijn minst moet garanderen dat reorganisatie het welzijn van huidige cliënten niet schaadt.

Doe mee aan de meldactie

Om een goed beeld te krijgen van de gang van zaken bij de reorganisaties, houden Platform VG en de CG-Raad deze meldactie (zie onderaan dit bericht de link naar de meldactie). De meldactie bestaat uit een beperkt aantal vragen, invullen kost 5 a 10 minuten.

De vragen gaan onder andere over de aard van de reorganisatie (sluiting/samenvoeging locaties, ontslag personeel, verschraling van aanbod), wat de consequenties voor de cliënten zijn, de informatievoorziening en de rol van de cliëntenraad. De resultaten worden verwerkt in een rapport dat aan de Tweede Kamer en het ministerie van VWS wordt aangeboden.

Handreiking voor cliëntenraad

Reorganisatieplannen moeten altijd aan de cliëntenraad worden voorgelegd. Deze heeft immers adviesrecht bij voorstellen die gaan over het sluiten dan wel reorganiseren van de zorg. KansPlus (VraagRaak) en het LSR geven hierover binnenkort speciaal voor cliëntenraden een handreiking uit met aandachtspunten. Zodra de handreiking is verschenen, melden wij dit op onze website.

Ga naar de vragenlijst

Deel dit bericht

Meer nieuws over