De meeste scholieren gaan inmiddels weer naar school. Toch zijn er ook nog ouders die hun kind thuis houden vanwege het risico op coronabesmetting. Er zijn nu afspraken gemaakt hoe scholen en betrokken instanties hiermee om moeten gaan. Met als doel dat het onderwijs aan deze kinderen doorgang vindt.

Nog steeds zitten kinderen thuis

De coronacijfers dalen nu miljoenen mensen zijn gevaccineerd. En dus zijn de scholen weer open. Toch zitten er ook nog kinderen thuis. Bijvoorbeeld omdat het kind zelf extra risico loopt bij besmetting, of omdat een familielid een ernstige aandoening heeft waarbij vaccineren gevaarlijk is.

Geen dwang en drang

De afgelopen maanden is er de nodige onduidelijkheid geweest over hoe scholen en betrokken instanties met dit soort situaties moeten omgaan. Waardoor het zelfs is voorgekomen dat ouders te maken kregen met dwang- en drangmaatregelen vanwege thuishouden van school. Dit geeft veel extra spanningen en onnodige stress voor deze gezinnen. Daarom hebben de betrokken instanties – in samenspraak met ouderorganisaties en Ieder(in) – afspraken gemaakt over hoe te handelen in deze situaties. Die afspraken zijn vastgelegd in een handelingskader.

Blijf in gesprek

In het handelingskader staat dat het belangrijk is dat betrokken instanties, zoals de school, jeugdarts en leerplichtambtenaar, samen met ouders werkbare afspraken maken over hoe het onderwijs aan het kind het beste kan worden ingevuld. Bij een verschil van mening hierover is het van belang vooral toch samen in gesprek te blijven en naar oplossingen te zoeken. Het inzetten van drang en dwang om een kind alsnog naar school te krijgen (via een proces-verbaal leerplicht of een melding bij Veilig Thuis), is in zo’n situatie niet passend.

Download vanaf de website Zorg voor de Jeugd het handelingskader 

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over