Een goed gebit is voor iedereen van belang! We willen graag weten wat u bij mondzorg belangrijk en nodig vindt. Onder, mondzorg‚ of, mondzorgverlener‚ verstaan we alle zorgverleners: de tandarts, mondhygiënist, orthodontist, etc. Heeft u even tijd om de lijst door te nemen? Het kost niet meer dan 10 minuten van uw tijd.

Het is een vinklijst: het gaat dus niet om het beantwoorden van ingewikkelde vragen maar om het aanvinken van stellingen en die in volgorde van belangrijkheid (voor u) zetten. Met aanvinken helpt u om te achterhalen wat mensen met een beperking of chronische ziekte belangrijk vinden als het gaat om goede mondzorg.

Wat is het doel van deze lijst?

Op basis van dit onderzoek stelt Ieder(in), samen met LPGGz en NPCF, kwaliteitscriteria voor goede mondzorg op. De kwaliteitscriteria worden gebuikt bij landelijke afspraken van behandelaars over goede zorg, bijvoorbeeld in richtlijnen of zorgstandaarden. Met die criteria kunnen we werken aan verbeteringen die ook voor u van belang zijn.

De vragenlijst bestaat uit twee delen. De lijst start met een algemeen gedeelte. Hierin staan punten die voor iedereen van belang kunnen zijn. Hierna volgt een specifiek gedeelte, waarin punten staan die voor mensen met een beperking of chronische ziekte van belang kunnen zijn. De lijst kan ook ingevuld worden door verwanten.

Wilt u aanvinken welke punten u belangrijk vindt?

Hartelijk dank!

Naar de Vragenlijst Mondzorg voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over