Op vrijdag 17 januari is het wetsvoorstel Quotumwet op www.internetconsultatie.nl geplaatst. U kunt hier namens uzelf of uw organisatie tot 8 februari een reactie of advies geven op het wetsvoorstel. Ieder(in) zal uiteraard ook gebruik maken van de internetconsultatie.

Werkgevers hebben toegezegd 100 duizend extra banen te realiseren voor mensen die niet meer dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en onder de Participatiewet vallen.

De banen worden stapsgewijs gecreëerd binnen een termijn van twaalf jaar (tot en met 2026). De opbouw van de extra banen wordt voor het eerst beoordeeld in 2015. Indien het aandeel banen van 100 duizend op dat moment niet op het gewenste niveau is (16.000 banen bij werkgevers), zal er een Quotumwet in werking treden.

Het wetsvoorstel is te lezen op Overheid.nl – Internetconsultatie Quotumwet

Lees ook ons bericht over de baangarantie en het rapport Gevolgen Participatiewet voor burgers van onderzoeksbureau Regioplan.

Deel dit bericht