Met een goed gevoel kijken we terug op de Week van de Toegankelijkheid die dit jaar voor de 15e keer plaatsvond. Van 6 t/m 11 oktober zijn in het hele land activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd die belang, kansen, wenselijkheid én mogelijkheden van toegankelijkheid in de lokale samenleving laten zien.

Dit jaar was toegankelijkheid toegespitst op het toegankelijker maken van verenigingen en clubs, zodat ook mensen met een beperking aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. Het bleek een thema waar veel mensen wat mee konden. Niet zo gek als je je bedenkt dat er in Nederland meer dan 140.000 verenigingen zijn!

Bewustwording

Het is mooi om te zien dat het pleiten voor meer toegankelijkheid niet meer alleen een zaak is van mensen met een beperking en hun belangenbehartigers, maar van vele andere partijen. Gemeenten bijvoorbeeld. Zij zijn zich bewust van het belang dat alle inwoners kunnen meedoen. Maar ook bij het verenigingsleven komt de bewustwording goed op gang. Om uiteenlopende redenen willen verenigingen hun toegankelijkheid vergroten. Uit ideële overwegingen en soms ook uit praktische of economische redenen. En dat mag! Toegankelijkheid is geen last, maar een verrijking en prettig voor iedereen.

In de etalage

Op website van de Week van de Toegankelijkheid zijn ruim 80 activiteiten aangemeld. In werkelijkheid waren het er veel meer. Een aandachtspunt voor volgend jaar! Want door te melden wat je gaat doen, deel je kennis, inspiratie en ideeën. Op die manier leren we van elkaar.

De kracht van de week

De grote kracht van de Week van de Toegankelijkheid zit, m in drie aspecten:

  1. Positieve benadering
    Laten zien wat er kan. Dat versterkt het idee dat al met kleine inspanningen veel is te bereiken. Opvallend is het groeiend aantal prijzen dat jaarlijks worden uitgereikt om toegankelijkheid te belonen.
  2. Grote zichtbaarheid
    Overal in het land hebben gemeenten, gehandicaptenorganisaties en verenigingen de handen in één geslagen voor maximale zichtbaarheid. Op markten, manifestaties en sportevenementen. Gezamenlijk hebben ze laten zien wat er al aan aanbod is en hoe dat is georganiseerd.
  3. Samenwerken
    Om te weten wat er nodig is en waar behoefte aan is, is het essentieel om met elkaar in gesprek te gaan. Elkaar leren kennen en versterken. Niet alleen tijdens de Week maar ook daarna. Dat is goed gelukt. Tijdens tal van netwerkbijeenkomsten zijn waardevolle contacten gelegd. Ook buiten de Week kan de projectgroep van de Week van de toegankelijkheid mensen en organisaties met elkaar in contact bregnen. Doe daar uw voordeel mee. U kunt de projectgroep bereiken per mail info@weekvandetoegankelijkheid.nl en telefonisch 030-720 00 00

Op naar de 16e Week van de Toegankelijkheid

Volgend jaar weer! Vanzelfsprekend. Wat het thema zal zijn en hoe we het gaan aanpakken, is op dit moment nog niet bekend. We houden u daarvan op de hoogte, bijvoorbeeld via de website van Ieder(in). Maar veel meer informatie krijgt u via de website en nieuwsbrief van de Week van de Toegankelijkheid. Aanmelden voor de nieuwsbrief van de Week van de Toegankelijkheid kan via de website www.weekvandetoegankelijkheid.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over