Volgende week maandag 6 februari begint de Week van Inclusief Onderwijs. Het programma bestaat uit meerdere online sessies waarin de stand van zaken, de uitdagingen van inclusief onderwijs en ook goede praktijkvoorbeelden worden belicht. De week is een initiatief van het platform Naar Inclusiever Onderwijs, een samenwerkingsverband van talrijke organisaties, waaronder ook Ieder(in).
Kind in een rolstoel samen met klasgenoten en juf in een schoolgang.

In het programma is speciale aandacht voor de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid, met een route naar inclusief onderwijs in 2035. Verder komen ook de behoeften en wensen van leerlingen en belangrijke deelaspecten van inclusief onderwijs aan bod. Zie het programma hieronder.

Maandag 6 februari
Aftrap Week van Inclusief Onderwijs
Werken aan inclusiever onderwijs: stand van zaken en ontwikkelingen in praktijk en beleid

Dinsdag 7 februari
Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen

Woensdag 8 februari
Het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van inclusiever onderwijs

Vrijdag 10 februari
Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs

Voor meer informatie over de sessies kan je terecht op de website van de Week van inclusief onderwijs 2023. Daar kan je je ook aanmelden.

Deel dit bericht