Nederland bereidt zich voor op werken binnen een anderhalvemeter-samenleving. Bedrijven en werkgevers maken plannen om weer veilig terug te kunnen keren naar de werkvloer. Cedris (de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt), VGN en Ieder(in) willen dat mensen die werken in of via een sociaal werkbedrijf ook op een veilige manier weer aan het werk kunnen gaan. Dat kan niet zonder maatwerk en vraagt om specifieke maatregelen.

Om richting te geven aan de maatregelen die genomen moeten worden om weer veilig in een sociaal werkbedrijf te kunnen werken, wijzen de belangenorganisaties op een aantal afwegingen die hierbij gemaakt moeten worden. De afwegingen hebben betrekken op:

  • een veilige werkplek
  • vervoer
  • en het beleid van de zorginstelling of woongroep waar de werknemer woont.

Bij alle maatregelen moeten veiligheid en gezondheid van medewerkers voorop te staan. De mate waarin dat voor de woonsituatie, het vervoer en de werkplek gewaarborgd is, bepaalt of het verantwoord is om een werknemer (weer) te laten werken.

Download hieronder ‘Afwegingskader werken in de anderhalvemeter-samenleving’

Deel dit bericht

Meer nieuws over