Ieder(in) heeft twee nieuwe inhoudelijke handreikingen beschikbaar: Verordening leerlingenvervoer en Kwaliteitseisen bij Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers. Doe uw voordeel ermee!

De Handreiking Verordening Leerlingenvervoer (of Word) helpt belangenbehartigers bij het gesprek met hun gemeenten over gemeentelijk beleid voor leerlingenvervoer en de uitvoering ervan. Met de adviezen in deze handreiking kunt u de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer beoordelen. Maar u hebt ook wat aan deze handreiking als uw gemeente nog bezig is met het maken van de verordening, of als de verordening al is gemaakt. De adviezen helpen u dan om de uitvoering kritisch te volgen.

Kwaliteitseisen bij Wmo-ondersteuning

De Handreiking kwaliteitseisen bij Wmo-ondersteuning voor kwetsbare burgers (of Word) is een uitgave van het programma Aandacht voor iedereen. Het is de bedoeling dat iedere gemeente zijn eigen kwaliteitsbeleid voor zeer kwetsbare burgers vormgeeft. De handreiking licht de model kwaliteitseisen van de VNG toe. En u treft een aantal aandachtspunten aan die u helpen bij het adviseren over kwaliteitsbeleid.

Meer over Vervoer
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over