De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak gedaan in een zaak over een jongen met een rugzakje die werd geweigerd door een school voor voortgezet onderwijs. De CGB concludeert dat de school verboden onderscheid maakt. De CG-Raad is blij met deze uitspraak. De uitspraak is ook van belang bij de ontwikkeling van het Passend onderwijs.

De CGB concludeert dat de school niet gekeken heeft naar de individuele situatie van de leerling. Daardoor heeft de school ook niet kunnen beoordelen of ze deze leerling de aanpassingen kon bieden die hij nodig heeft. De school handelt hiermee in strijd met de Wet Gelijke Behandeling. Deze uitspraak maakt duidelijk dat scholen niet zomaar een leerling kunnen weigeren vanwege een beperking.

Passend onderwijs

De uitspraak is ook van belang bij de ontwikkeling van passend onderwijs. Voor Passend onderwijs moeten scholen zorgprofielen maken, op basis waarvan ze bekijken welke leerlingen ze wel en niet kunnen aannemen. De uitspraak van de CGB geeft aan dat altijd eerst de individuele situatie van een leerling in kaart gebracht moet worden. Zonder onderzoek van de individuele situatie kan een leerling niet geweigerd of doorverwezen worden.

Inbreng CG-Raad

De CG-Raad is betrokken geweest bij de totstandkoming van de uitspraak. Floor Kaspers, beleidsmedewerker onderwijs van de CG-Raad, heeft bij de zitting voor de commissie als deskundige opgetreden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over