Bij ouders leven veel vragen en twijfels over inclusief onderwijs. Daarom organiseren Balans, Ieder(in) en Ouders & Onderwijs een informatieve online bijeenkomst voor ouders over dit onderwerp. De bijeenkomst is op woensdag 29 september van 20.00 – 21.30 uur, midden in de Week van Inclusief Onderwijs.
Kinderen zitten in een klaslokaal te kijken naar de leraar die op het bord schrijft.

Ouders hebben heel verschillende beelden van inclusief onderwijs

Het begrip inclusief onderwijs roept bij ouders heel verschillende beelden op. Uiteenlopend van heel positief tot heel negatief. Tijdens deze online bijeenkomst dagen wij je uit jouw beeld van inclusief onderwijs te delen. Wat versta jij eronder? Welke beren zie je op de weg naar inclusief onderwijs? Over deze beelden en ‘beren’ gaan we openhartig met elkaar in gesprek.

Vervolgens plaatsen we de beelden die er zijn en de vragen die er leven in perspectief. We laten zien wat het VN-verdrag Handicap zegt over inclusief onderwijs. We schetsen de route die het ministerie heeft uitgestippeld om te komen van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs en hoe wij als organisaties daarbij zijn betrokken. En we vertellen wat er nu concreet bekend is over wat er gaat veranderen.

Brainstorm over wat er moet gebeuren

Tot slot gaan we met elkaar brainstormen over oplossingen voor de zorgen en twijfels die er leven. Deze aandachtspunten gebruiken wij vervolgens weer als input bij gesprekken met het ministerie en andere betrokkenen.

Meld je nu aan!

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze aanmeldlink. Er is plaats voor 60 deelnemers, die in kleinere groepjes met elkaar in gesprek gaan.

Deel dit bericht

Meer nieuws over