Een toegankelijk festival is een festival waar iedereen zich welkom voelt en waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan genieten. Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft onderzocht in hoeverre festivals en evenementen toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

De evenementen in Amsterdam waren over het algemeen matig toegankelijk. De Stichting heeft op grond daarvan aanbevelingen opgesteld om festivals toegankelijk te maken. Het helpt bijvoorbeeld al veel als er een goed begaanbare entree en stevige en gladde vloeren zijn.

Minder voor de hand liggend, maar ook heel belangrijk is dat medewerkers van festivals vriendelijk en behulpzaam zijn en goed op de hoogte van de aanwezige voorzieningen. Mensen met een handicap zijn namelijk van hun hulp en aanwijzingen afhankelijk.

De belangrijkste aanbeveling is om het verbeteren van de toegankelijkheid een vaste plek te geven binnen de organisatie. Dit kan door een van de medewerkers hiervoor verantwoordelijk te maken.

Checklist

Het MDRA komt binnenkort met een korte checklist. Hiermee kunnen organisatoren hun evenement snel aan de toegankelijkheidseisen toetsen. Houd hiervoor de site van het Meldpunt in de gaten: www.mdra.nl.
U kunt hieronder het rapport van de MDRA met de aanbevelingen downloaden.

Subsidie of vergunning

Het zou goed zijn als een gemeente bij het verlenen van een subsidie of vergunning ook rekening houdt met de toegankelijkheid van een festival. In de Handreiking Week van de Toegankelijkheid 2014 staan adviezen hoe dat valt te realiseren. Deze handreiking is geschreven voor verenigingen maar kan ook op festivals worden toegepast.

Deel dit bericht

Meer nieuws over