Komende zaterdag, 3 december 2022, is het de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, kortweg Wereld Gehandicapten Dag. Wereldwijd vraagt de Verenigde Naties op deze dag extra aandacht voor de mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking. Is deze extra aandacht in Nederland nog nodig? Nederland heeft het VN-verdrag Handicap immers al in 2016 geratificeerd? En we zijn een welvarend land. Is Wereld Gehandicapten Dag voor ons land nog een belangrijke dag? Jazeker wel!
Lachende persoon met een visuele beperking in een kantoor context. Daarnaast de slagzin van de Wereld Gehandicapten Dag 2022: Werk elke dag mee aan de verbetering van de positie van mensen met een handicap.

Op alle terreinen van het leven

Het hele jaar door vraagt Ieder(in) aandacht voor de aanhoudende achterstandspositie van mensen met een beperking. Die achterstand ervaren mensen met een beperking op alle terreinen van het leven: wonen, werken, leren, vervoer, etc.

Mensen uit onze achterban vertellen ons hierover tijdens onze bijeenkomsten, op onze social media-kanalen en in onze onderzoeken. Of ze melden zich bij ons Meldpunt. Wij horen ervaringen zoals deze:

  • Jesse is 8 jaar en sinds zijn geboorte doof en slechtziend. Jesse zit elke dag 3 uur in een busje. Bij hem in de buurt is er geen school te vinden die hem passend onderwijs kan geven.
  • Rico, 35 jaar, woont al 19 jaar in een woonzorginstelling. Zijn ouders en jongere zus wonen in dezelfde stad. Rico heeft een meervoudige beperking. Omdat zijn lichamelijke situatie achteruit gaat, kan de zorginstelling de zorg die Rico nodig heeft niet meer leveren. Rico moet daarom gedwongen verhuizen. Hij wil dat niet. Hij en zijn familie willen bij elkaar in de buurt blijven wonen.
  • Jannie heeft cereberale parese. Ze heeft fulltime gewerkt maar zit nu thuis met een WIA-uitkering. Ze komt net niet in aanmerking voor energievergoedingen vanuit de gemeente. Haar energierekening gaat van 237 euro per maand naar 611 euro. Dit redt ze financieel niet. Ze kan haar thermostaat niet laag zetten. Al bij 21 graden verkrampen haar spieren en heeft ze ondragelijke pijn waardoor ze niet kan functioneren.

Dit soort verhalen horen wij regelmatig. En dan zijn er ook nog velen die niets van zich laten horen. Omdat ze daar de energie niet voor hebben, de weg niet kennen of simpelweg niet (meer) geloven in verbetering.

Oproep aan mensen op cruciale posities: Beste .., werk elke dag mee aan

De verhalen die ons wel bereiken, tonen het onomstotelijk aan: aandacht voor de positie van mensen met een beperking is nog steeds hard nodig, ook in ons land. Daarom spreken wij op Wereld Gehandicapten Dag iedereen in ons land aan die beslissingen neemt die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen met een beperking. We doen een oproep aan iedereen die invloed heeft, aan touwtjes kan trekken of knopen kan doorhakken:

Beste
Minister,
Tweede Kamerlid,
Raadslid,
schoolbestuurder,
werkgever,
architect,
beleidsmedewerker,
directeur,
ondernemer,
etc,
etc,

werk elke dag mee aan de verbetering van de positie van mensen met een beperking. Betrek hen bij de beslissingen die je neemt en zorg er zo samen voor dat Nederland echt toegankelijk en inclusief wordt!

#WereldGehandicaptendag2022 #WerkElkeDagMeeAan

Deel dit bericht

Meer nieuws over