Vandaag wordt het kabinet Schoof beëdigd. Over het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB hebben wij al eerder onze teleurstelling uitgesproken. Mensen met een beperking ontbreken in het akkoord. Dit hoofdlijnenakkoord gaan de nieuwe bewindslieden de komende tijd uitwerken in een regeerprogramma. Het is absoluut noodzakelijk dat het regeerprogramma wel aandacht besteedt aan de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten. Ieder(in) gaat daar de komende tijd keihard voor knokken.
decoratief

Vandaag beëdiging en bordesfoto

Vandaag worden de bewindspersonen van het kabinet-Schoof door Koning Willem-Alexander beëdigd. Dat betekent dat zij vanaf vandaag daadwerkelijk minister of staatssecretaris zijn en het nieuwe kabinet vormen. Na de beëdiging is de bekende bordesfoto, met de koning, de minister-president en alle ministers. Morgen en donderdag volgen dan nog de regeringsverklaring en het debat hierover in de Tweede Kamer.

Uitwerken regeerprogramma

Het nieuwe kabinet gaat het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB nu uitwerken in een regeerprogramma. Hoe het proces van de uitwerking eruit gaat zien, is niet helemaal duidelijk. In het eindverslag van formateur Van Zwol staat, dat het kabinet het regeerprogramma op tijd naar de Tweede en Eerste Kamer zal sturen om te worden meegenomen bij Prinsjesdag 2024 (17 september). Ook wordt aangegeven dat het regeerprogramma mede in het teken zal staan van wetgevingskwaliteit en van uitvoerbaarheid van beleids- en wetsvoorstellen.

Keihard knokken voor oplossingen in regeerprogramma

De komende tijd is enorm belangrijk in onze belangenbehartiging voor mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten. We gaan allereerst ons uiterste doen om in het regeerprogramma oplossingen te krijgen voor de urgente problemen van onze achterban. Wij weten wat de problemen zijn en wij hebben ideeën hoe het wél kan. Die boodschap zullen we aan het kabinet overbrengen.

Tegelijkertijd maken we ons – samen met ervaringsdeskundigen – sterk voor goede werkagenda’s binnen de Nationale strategie, zodat meedoen op alle levensterreinen makkelijker wordt voor mensen met een beperking. Daarnaast leveren we ook nog input voor de komende landenreview door het VN-comité. Dit comité beoordeelt hoe het met de situatie van mensen met een beperking en chronische ziekte in Nederland is gesteld. Kortom, samen met ervaringsdeskundigen en onze leden zijn we op meerdere belangrijke fronten actief.

Het kabinet is nu aan zet.

Lees ook ons bericht “Mensen met een beperking ontbreken in het regeerakkoord”.

Deel dit bericht