Kun je vanwege je beperking geen volledige werkweek werken? Dan zit je mogelijk je leven lang ‘gevangen’ in de bijstand. Heb je ondersteuning nodig bij het vinden van werk of om maandelijks rond te komen? Dan ben je afhankelijk van jouw gemeente hoe je geholpen wordt. Deze twee schrijnende gevolgen van het sociale zekerheidsstelsel kaart de Werkcoalitie, waarin Ieder(in) met andere maatschappelijke organisaties samenwerkt, aan bij de Tweede Kamer in aanloop naar het debat ‘uitvoering sociale zekerheid’ aanstaande donderdag.
decoratief

Mensen met medische urenbeperking gevangen in bijstand

Mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte geen volledige werkweek kunnen werken, kunnen zich vaak niet volledig uit de bijstandsuitkering werken. Mensen die slechts enkele uren kunnen werken, komen al niet meer in de Wajong en mogen ook niet sparen. Van elke euro die zij bijverdienen, mogen zij 15 cent houden (met de huidige ‘vrijlating’). Dit is bitter weinig.

Stel, je werkt wekelijks 12 uur (voor jou een voltijdse werkweek!) tegen het wettelijk minimumloon. Dan komt dit neer op maandelijks 80 euro bovenop je bijstandsuitkering. Lees hier het verhaal van Esmée die dit onrecht zelf meemaakt. En er zijn nog veel meer verhalen van anderen die laten zien wat deze problematiek betekent in het dagelijks leven.

Waar je woont, bepaalt hoe je ondersteund wordt

Wanneer je een ondersteuningsvraag hebt bij het vinden van werk of om maandelijks rond te komen, ben je aangewezen op je gemeente. Veel gemeenten geven het signaal af dat budgetten ontoereikend zijn. Hierdoor zijn zij genoodzaakt om te sturen op kosten in hun beleid dat bedoeld is om burgers te ondersteunen. De ene gemeente helpt mensen tot een inkomen van 130 procent van het sociaal minimum, de andere slechts tot 110 procent. Dit probleem wordt duidelijk uiteen gezet in het signaal, de whitepaper en uitzending ‘Bijzondere bijstand (on)mogelijk?’ van de Landelijke Cliëntenraad.

Gemeente bepaalt inzet jobcoach

Deze problemen doen zich ook voor op het gebied van ondersteuning naar werk. Waar de ene gemeente een jobcoach bijna altijd meteen inzet, doet de andere gemeente dit veel minder.

Rechtspositie en bestaanszekerheid mensen met beperking onder druk

Eerder voerde de Werkcoalitie gesprekken met minister Schouten van Armoedebeleid en Participatie en met de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om aandacht te vragen voor de rechtspositie en bestaanszekerheid van mensen met een beperking. Voor mensen met een ondersteuningsvraag en/of medische urenbeperking ziet de Werkcoalitie onvoldoende fundamentele verbeteringen van het sociale zekerheidsstelsel. Terwijl zij recht hebben op een toekomstperspectief met werk dat loont. Oplossingen zijn nú nodig. Daarom stuurden we deze brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat over het uitvoering sociale zekerheid. Daarin doen wij een beroep op Kamerleden en de minister om het perspectief van mensen met een beperking te verbeteren.

Over de Werkcoalitie

De Werkcoalitie bestaat uit Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad, FNV, VCP, CNV, Wij Staan Op!, MIND, JongPIT, Coalitie voor inclusie en Stichting studeren en werken op maat. Deze maatschappelijke organisaties komen samen op voor de bestaanszekerheid voor mensen met een beperking.

Deel dit bericht