Werken met een uitkering is vaak ingewikkeld. Veel mensen moeten daardoor onverwacht veel geld terugbetalen. En regelmatig gaan ze er zelfs in inkomen op achteruit. Het gevolg is dat velen in de financiële problemen komen. Dit blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek onder 800 mensen met een arbeidsbeperking.

Van de werkende mensen in het onderzoek komt 61% in financiële problemen door de manier waarop hun inkomsten worden verrekend met de uitkering. Bij 92% leidt de inkomstenverrekening tot onzekerheid over hun inkomen. Dit heeft consequenties voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.

Voor één op de drie werkende mensen in het onderzoek leidt deze onzekerheid ertoe dat zij hun uren niet willen uitbreiden, of niet opnieuw aan de slag willen als hun huidige baan stopt. Het zorgen maken over de inkomstenverrekening, heeft ook effect op de groep die (nog) niet werkt. Een derde van deze groep durft de stap naar werk hierdoor niet aan. Met andere woorden, de onzekerheid zet een rem op zelfontplooiing en meedoen.

Reactie Ieder(in)

Ieder(in) herkent de uitkomsten van het onderzoek uit de signalen die we zelf binnenkrijgen bij ons Meldpunt en het Informatiepunt Wajong. We pleiten daarom al lang voor werk dat loont en eenvoudige regels. Belangrijk uitgangspunt is dat mensen met een arbeidsbeperking bestaanszekerheid kunnen realiseren. Als ze (gedeeltelijk) werken maar ook als ze alleen een uitkering hebben.

Meer info over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Meer over het onderzoek lees je op de website van LCR

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over