De CG-Raad voert al lange tijd een lobby om de Wet gelijke behandeling van chronisch zieken en gehandicapten ook te laten gelden voor het openbaar vervoer. Vanaf morgen is het dan echt zover. Vanaf 9 mei geldt de wet ook voor het openbaar vervoer!

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het openbaar vervoer (OV) vanaf 9 mei volledig toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer wordt tussen nu en 2030 stapsgewijs toegankelijk gemaakt. Er zijn deadlines afgesproken waarop bussen, trams, treinen, metro’s, haltes, perrons en reisinformatie toegankelijk moeten zijn.

De CG-Raad blijft er overigens kritisch over dat de (zelfstandige) toegankelijkheid van perrons en intercity’s niet volledig is gegarandeerd voor 2030. Ook vindt de CG-Raad dat Sprinters al in 2020 toegankelijk moeten zijn, en niet – zoals nu vastgelegd – in 2025.

Voorbeelden deadlines

Enkele voorbeelden van deadlines die zijn afgesproken. Alle metrohaltes moeten met ingang van 2015 volledig toegankelijk zijn. Per 1 januari 2016 moeten alle treinstations toegankelijk zijn voor mensen met een visuele of auditieve beperking. En per 1 januari 2020 moet 70% van de treinstations rolstoeltoegankelijk zijn.

Als een vervoerder of beheerder niet voldoet aan de afgesproken toegankelijkheidseisen, kunt u naar de Commissie Gelijke Behandeling of naar de rechter stappen.

Consequenties op een rij

In het bijgevoegde artikel zetten we de gevolgen van het inwerkingtreden van de wet op een rij. U kunt er precies in lezen wanneer wat toegankelijk moet zijn en waar u een klacht kan indienen.

Downloads:

91_20120108_Toegankelijk_OV_bij_wet_geregeld-1.pdf – PDF (520 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over