Als je in een instelling woont, heb je medezeggenschap en inspraak. Dat kan gaan over dingen in het dagelijkse leven, zoals maaltijden, bezoek ontvangen of vrijetijdsbesteding. Maar ook over medezeggenschap bij onderwerpen als verhuizingen of organisatie van de zorg. Dit is in een wet geregeld: de Wmcz. De Wmcz gaat op 1 juli 2020 in. Vilans legt in een handreiking uit hoe de inspraak is geregeld en hoe die in de praktijk kan worden gebracht.

Inspraak is een nieuw onderdeel van de wet. Maar de wet schrijft niet voor hoe die inspraak er uit moet zien. Zorgorganisaties kunnen het op hun eigen manier regelen. Passend bij de mensen die in de instelling verblijven. Inspraak is verplicht voor zorgorganisaties met mensen die er langdurig wonen. Voor zorgorganisaties met een kort verblijf is dit niet verplicht. In de handreiking staan ook tips en werkvormen die helpen de medezeggenschap en inspraak in praktijk te brengen.

De handreiking is door Vilans ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in samenwerking met patiënten- en cliëntenorganisaties.

De handreiking Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is hieronder te downloaden (als volledig versie of als korte versie).

Meer informatie over de Wet inspraak in zorginstellingen is ook te vinden bij het LSR

Deel dit bericht

Meer nieuws over