Vanaf volgend jaar moeten mensen bij hun gemeente aankloppen voor ondersteuning. Gemeenten moeten de betrokken mensen hiervan goed op de hoogte stellen. Om gemeenten hierbij te helpen, stuurden negen landelijke cliëntenorganisaties deze week een gezamenlijke brief aan de Wmo-wethouders en Wmo-raden. Daarin doen ze aanbevelingen voor de gemeentelijke voorlichtingscampagnes.

De cliëntenorganisaties baseren hun aanbevelingen op de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Dit onderzoek is in september gehouden als onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Ruim 3000 mensen die nu AWBZ-zorg krijgen maar vanaf 2015 voor hun zorg bij de gemeente moeten aankloppen, deden hieraan mee.

Uit de raadpleging blijkt dat de onwetendheid op tal van punten nog groot is. Zeker als het gaat om de persoonlijke consequenties. Daarom wordt gemeenten bijvoorbeeld aangeraden om liefst in persoonlijke gesprekken aan te geven wat er verandert.

Landelijke cliëntenorganisaties

De negen betrokken organisaties zijn: ouderenkoepel CSO, de koepelorganisatie van mensen met een beperking Ieder(in), Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz, Mezzo (mantelzorgers), Patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Zij werken samen binnen het programma Aandacht voor iedereen (AVI) om Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en gemeenten voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten.

Deel dit bericht

Meer nieuws over