De Tweede Kamer reageerde blij en tevreden op de toezeggingen van minister Klink over de ratificatie en implementatie van het VN-Verdrag en de oprichting van het College voor Mensenrechten en Gelijke behandeling. De Minister bevestigde in de Tweede Kamer ook nog eens de blijvende betrokkenheid van CG-Raad op dit dossier.

De minister deed zijn toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg van 11 mei jl. Hij zei onder meer:

‚ In antwoord op de vraag wanneer het verdrag in 2010 geratificeerd wordt, merk ik op dat dit uiteraard aan de Kamer is. Wij zullen er echter alles aan doen om het wetsvoorstel ter ratificatie voor de zomer bij de Kamer in te dienen. Ik herhaal dat de demissionaire status van het kabinet daarvoor geen belemmering is.
Ik wil nog even iets zeggen naar aanleiding van de vraag van mevrouw Schermers in hoeverre de belangengroeperingen en betrokkenen, zoals de CG-Raad, erbij betrokken zijn. Ik heb al aangegeven dat dit is gebeurd bij de ambtelijke voorbereiding. Ook daarna is dit het geval bij de implementatie van de trajecten en van het verdrag, alsook van de beleidsvoorstellen die daaruit zullen voortvloeien. Uiteraard zullen alle belanghebbenden, met name de CG-Raad, daarbij betrokken worden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over