Staatssecretaris van Rijn werkt aan twee wetten die nodig zijn voor ratificatie van het VN-verdrag (goedkeuringswet en invoeringswet). Van Rijn heeft zijn concept-wetsvoorstellen op internet gepubliceerd. Burgers en maatschappelijke organisaties kunnen tot en met 16 augustus een reactie geven op de wetsvoorstellen. CG-Raad en Platform VG zullen dat uiteraard doen. Ook u kunt reageren.

De wetsvoorstellen zijn belangrijk. Ze leggen een basis voor een toegankelijke samenleving waaraan mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen. Ratificatie van het VN-Verdrag – vermoedelijk in 2015 – levert een belangrijke bijdrage aan realisering van de inclusieve samenleving.

Twee vragen

De openbare internetconsultatie van Van Rijn bestaat in principe uit twee vragen. De eerste vraag gaat over bewustwording in de maatschappij. De tweede vraag gaat over de geleidelijke uitvoering. Om financiële redenen gaat de overheid het verdrag geleidelijk uitvoeren. Het kabinet vraagt de samenleving: wat heeft prioriteit? Naast antwoord op deze twee vragen, is het ook mogelijke andere punten bij Van Rijn onder de aandacht te brengen.

Onze reactie

Wij bereiden momenteel, samen met onze leden en Platform VG, onze reactie voor. Wij zullen in ieder geval aandacht vragen voor:

  1. Van Rijn heeft in een eerdere brief (27 juni) laten weten dat ratificatie van het VN-verdrag, een zeer belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de vernieuwing van de langdurige zorg. Wij zullen Van Rijn hier nogmaals nadrukkelijk op wijzen.
  2. Ook zullen wij nogmaals benadrukken dat nieuwe wetgeving nu al – dus vooruitlopend op ratificatie in 2015 – getoetst moet worden aan het VN-verdrag. Wij denken dan met name aan de nieuwe Wmo, de Participatiewet en nieuwe wetgeving rond cliëntenrecht.
  3. Wij vragen de regering zo spoedig mogelijk sturing te geven aan hoe de departementen hun plannen van aanpak gaan opstellen om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen (incl. gezamenlijke verantwoording naar het parlement).

Inbreng van leden

Voor onze reactie ontvangen wij graag zoveel mogelijk input en reacties van onze leden. Mocht u nog andere punten belangrijk vinden, laat ons dat weten. Stuur uw input naar info@cg-raad.nl of info@platformvg.nl (t.a.v. J. Homan). U kunt er uiteraard ook voor kiezen zelf een rechtstreekse reactie te geven op de internetconsultatie.

Internetconsultatie – meer informatie van de overheid

Deel dit bericht

Meer nieuws over