Samen met gemeenten organiseert ProDemos de cursus Politiek Actief, waarbij inwoners kennismaken met de lokale politiek. Deze cursus is helaas nog niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat willen we graag veranderen. Daarom starten er na de zomer in drie gemeenten cursussen Politiek Actief die ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Om te weten wat we in de cursus moeten aanpassen, hebben we de hulp nodig van ervaringsdeskundigen.

Cursus Politiek Actief

Het doel van de cursus Politiek Actief is om mensen te leren hoe de lokale politiek werkt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Honderden mensen hebben inmiddels de cursus gedaan. Veel van hen werden politiek actief: als raadslid, als lid van een dorpsraad, een jongerenraad of als actief lid van een politieke partij. Denk jij er wel eens over na om politiek actief te worden?

Ervaringsdeskundigen gezocht!

We zoeken ervaringsdeskundigen die geïnteresseerd zijn in politiek en ons willen helpen. We willen met de ervaringsdeskundigen een aantal onderdelen van de cursus Politiek Actief doornemen. Samen gaan we kijken hoe de cursus toegankelijk gemaakt kan worden voor iedereen. Wat we moeten aanpassen hangt natuurlijk ook af van de beperking. Iemand die slechthorend is zal iets anders nodig hebben dan iemand met een motorische beperking. Daarom organiseren we twee gesprekken. Voor elk gesprek zoeken we 8 ervaringsdeskundigen:

  • Woensdag 6 maart van 19.00 – 21.30 voor mensen die slechthorend/doof of slechtziend/blind zijn in Utrecht.
  • Maandag 11 maart van 19.00 – 21.30 voor mensen met een lichamelijke/motorische beperking in Zwolle.

Voor mensen met een verstandelijke beperking vindt een gesprek plaats tijdens de landelijke LFB dag op 16 maart. De inschrijvingen voor dit gesprek lopen via de organisatie van die dag.
Voor deelname aan dit gesprek en verdere betrokkenheid bij dit project ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast worden je reiskosten vergoed. Meld je voor 1 maart via dit aanmeldingsformulier aan of neem telefonisch contact op met Ieder(in) via 030- 720 00 00.

Cursus Politiek Actief volgen

Na de zomer start in drie gemeenten de vernieuwde cursus Politiek Actief. Het is natuurlijk belangrijk dat hier ook mensen met een beperking aan deelnemen. Er zijn dan ongeveer 30 plaatsen beschikbaar voor mensen die overwegen politiek actief te worden en de cursus willen volgen. De cursus wordt op vijf avonden gegeven. Mocht je geïnteresseerd zijn om deze cursus te volgen laat het ons dan alvast weten. Dan houden wij je op de hoogte als de cursus van start gaat.

Deel dit bericht