Alleen mensen die 24-uurszorg en toezicht nodig hebben krijgen ook toegang tot de Wlz. Het gaat dan om mensen die, in plaats van een indicatie in een hoog zorgzwaartepakket (zzp), een hele hoge indicatie in functies en klassen hebben gekregen. Zij voldoen aan de criteria die in onderstaande bijlage staan beschreven.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: wlz-overgangsrecht@iederin.nl

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over