Vanaf 1 januari 2015 wordt verpleging en verzorging overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekering. Vanaf dat moment valt wijkverpleegkundige zorg in het basispakket van de zorgverzekering. Net als de huisarts, zal de wijkverpleging niet onder het eigen risico vallen. Ieder(in) vindt dat een goede zaak.

Ieder(in) vindt het verder belangrijk dat er straks een goede samenwerking moet komen tussen de eerstelijnszorg en het wmo-loket of wijkteam. Daarnaast zal de toegang tot een pgb goed geregeld moeten worden. Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en betaalbaarheid is het organiseren van een passende toegang en doelmatige inzet cruciaal. Voorkomen moet worden dat de hoogte van de zorgverzekeringspremie de volgende jaren enorm gaat toenemen.

Meer over Zorg
Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over