Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente is eindverantwoordelijk bij het vaststellen van hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat komt nogmaals naar voren in een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Weet uw gemeente hier al van? Als u uw gemeente wilt wijzen op deze uitspraak, dan kunt u hieronder een voorbeeldbrief downloaden.

Wat betekent deze uitspraak?

Sommige gemeenten omschrijven het liefste in algemene termen hoeveel zorg of ondersteuning een aanvrager krijgt. Als het gaat om huishoudelijke hulp, gebruiken gemeenten steeds vaker de omschrijving, activiteiten voor een schoon en leefbaar huis. Gemeenten noemen dit, resultaatgericht indiceren. Mensen moeten dan zelf onderhandelen met een zorgaanbieder over hoeveel uren hulp ze nodig hebben. Zo ook in de gemeente Steenbergen. Die gemeente ging niet langer uit van het aantal uren huishoudelijke ondersteuning, maar van de resultaatsverplichting, een schoon huis. De Centrale Raad keurt deze werkwijze nu af, Door deze wijze van verstrekken van een maatwerkvoorziening weet verzoeker tot op heden niet op hoeveel uur ondersteuning hij kan rekenen.

Hoe zou het eigenlijk moeten gaan?

Met deze uitspraak bevestigt de Centrale Raad haar eerdere oordeel dat het de eindverantwoordelijkheid van de gemeente is, en niet de zorgaanbieder, om vast te stellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wmo (logischerwijs zou dit ook voor de Jeugdwet moeten gelden). De gemeente moet objectieve criteria vastleggen die gebaseerd zijn op een onafhankelijk onderzoek. Op basis daarvan dient de gemeente helder aan te geven op hoeveel uur ondersteuning (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp) iemand recht heeft.

Wat kunt u doen?

Deze uitspraak ondersteunt de rechtspositie van zorgaanvragers of zorggebruikers. Daarom is deze ook voor u van belang. Ook mensen die zorg aanvragen in uw gemeente hebben recht op duidelijkheid over hoeveel zorg of ondersteuning zij krijgen. U kunt uw gemeente zelf wijzen op deze verantwoordelijkheid door onderstaande brief te downloaden en naar de wethouder te sturen die daar over gaat. Laat u via Klink weten wat het antwoord van uw gemeente is?

De volledige uitspraak is hier te lezen.
Lees hier het nieuwsbericht van Ieder(in)

Download hieronder de voorbeeldbrief naar de wethouder:

1658_181112_resultaatgericht_indiceren_conceptbrief_aan_wethouder.docx – docx (25 KB)

Deel dit bericht