De Tweede Kamer wil dat de verantwoordelijkheid om mensen met een visuele beperking van werk te voorzien weer centraal bij het UWV ligt, in plaats van bij de gemeente. Ieder(in) is positief over deze wijziging van de Participatiewet, maar hamert ook op andere mogelijke verbeterpunten. Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen met andere beperkingen die nu in de bijstand zitten, maar wel graag aan het werk willen? Ook zij lopen tegen gebrekkige expertise bij gemeenten aan.
decoratief

Wetswijziging voor mensen met een visuele beperking

Het aantal mensen met een visuele beperking dat werkt is laag. Bijvoorbeeld omdat het verkrijgen van een passende voorziening soms te lang duurt. Terwijl veel mensen wel graag willen werken. Mede dankzij inspanningen van cliëntorganisaties, zoals de Oogvereniging, stemde de Tweede Kamer in met een wetswijziging die het verkrijgen van werkvoorzieningen gemakkelijker moet maken. De Tweede Kamer stemde ook in met een aantal moties van VVD Tweede Kamerlid Daan de Kort. Ieder(in) is hier positief over en hoopt dat de Eerste Kamer dit zo snel mogelijk goedkeurt.

Gemeente heeft te weinig expertise over beperking in huis

Met de invoering van de Participatiewet werden gemeenten verantwoordelijk om mensen vanuit de bijstand aan het werk te helpen. Dat geldt ook voor mensen met een (visuele) beperking. Maar de afgelopen jaren bleek dat veel gemeenten de benodigde expertise niet of nauwelijks in huis hadden. Niet vreemd, want in een dorp wonen soms maar weinig mensen met een visuele beperking. De Tweede Kamer stemt er nu mee in dat het UWV deze werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking weer gaat verstrekken. Ook de vervoersvoorziening voor deze doelgroep wordt centraal ondergebracht bij het UWV. Over een jaar moet het kabinet toetsen hoe deze wetswijziging voor mensen met een visuele beperking uitwerkt in de praktijk (de invoeringstoets).

Jobcoach: gemeente verantwoordelijk

De Tweede Kamer sprak af dat bij deze invoeringstoets extra aandacht moet zijn voor de vraag of mensen met een visuele beperking ook goede jobcoaching krijgen. Het verstrekken van de jobcoach valt namelijk nog wel onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Hierover is Ieder(in) al langer kritisch. Want ook voor het begeleiden van mensen naar werk of op het werk is specifieke expertise nodig, afhankelijk van hun beperking en hun beroep.

Betere informatievoorziening werkgevers

Daarnaast nam de Tweede Kamer de motie van De Kort aan met het verzoek om informatievoorziening rondom een visuele beperking te verbeteren voor werkgevers. Met als doel de drempel verlagen voor werkgevers om mensen met een visuele beperking in dienst te nemen.

Deel jouw ervaring

Ieder(in) blijft de ontwikkelingen in de Participatiewet en de gevolgen voor mensen met een beperking nauwlettend volgen. Voor onze lobby zijn ervaringsverhalen ontzettend belangrijk. Heb jij een visuele beperking of juist een andersoortige beperking en ervaar jij ontbrekende kennis bij jouw gemeente? Heel fijn als je jouw ervaring wilt delen via ons meldpunt (via meldpunt@iederin.nl)!

Deel dit bericht