CG-Raad en Platform VG zijn content met de recente uitspraken van de Centrale Raad. De uitspraken bevestigen dat inkomensgrenzen en vermogensgrenzen in de Wmo niet zijn toegestaan. De uitspraken scheppen een duidelijk precedent voor het WMO beleid in gemeentes en wij gaan er vanuit dat deze uitgangspunten ook meegenomen worden bij het ontwerp van de Wmo 2015.

De discussie rond het voeren van inkomensbeleid via de Wmo lijkt beslecht. Er is lange tijd discussie geweest over de vraag of gemeenten inkomensbeleid mochten voeren via de Wmo, maar uit de wetsgeschiedenis en rechtspraak blijkt telkens weer dat inkomens- en vermogensgrenzen in de Wmo niet zijn toegestaan. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep onlangs opnieuw bevestigd in een drietal uitspraken.

Uitspraak 1
Uitspraak 2
Uitspraak 3

Weigering op grond van inkomen niet toegestaan

Gemeenten mogen Wmo-voorzieningen niet weigeren op grond van het inkomen of vermogen van de aanvrager. Er mag wel rekening worden gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor het organiseren van hun eigen ondersteuning. Dit betekent echter niet dat iemand op grond van de hoogte van zijn inkomen of vermogen de toegang tot de Wmo kan worden geweigerd.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest om van de Wmo een instrument voor inkomensbeleid te maken. Dit wordt nu nogmaals bevestigd door de hoogste bestuursrechter. Gemeenten kunnen immers al via de eigen bijdrage-regeling een financieel beroep doen op de burger. Bovendien is deze eigen bijdrage-regeling zodanig ingericht dat een onbeperkte opeenstapeling van eigen bijdragen van Wmo en AWBZ wordt voorkomen.

Heeft u toch nog te maken met een weigering voor een Wmo-voorziening op grond van uw inkomen of vermogen, neem dan voor advies contact op met ons Juridisch Steunpunt.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over