Zijn er voldoende geschikte woningen en woonvormen? Is de ondersteuning bij het wonen goed geregeld? Is er aandacht voor veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid? Cruciale vragen voor mensen met een beperking die zelfstandig wonen. Belangrijke vragen ook voor lokale belangenbehartigers die willen opkomen voor de woonbelangen van mensen met een beperking.

In april en mei zijn er verspreid door het land 7 themabijeenkomsten over wonen. De bijeenkomsten zijn voor belangenbehartigers die zich willen verdiepen in wonen en zorg. Opkomen voor woonbelangen betekent samenwerken, bijvoorbeeld met huurdersorganisaties of woonadviescommissies.

In de bijeenkomsten delen we kennis en informatie over: het inventariseren van knelpunten bij het wonen, de woonvisie en lokale prestatieafspraken en het samenwerken binnen de gemeente of regio.

U bent van harte welkom bij één van de bijeenkomsten:

  • Drenthe: 4 april, 14 tot 16.30 uur, Hoogeveen
  • Overijssel: 13 april, 14 tot 16.30 uur, Nijverdal
  • Limburg/Brabant: 9 mei, 16 tot 18.30 uur, Horst aan de Maas
  • Utrecht/Flevoland: 11 mei, 10 tot 12.30 uur, Amersfoort
  • Noord/Zuid Holland: 16 mei, 10 tot 15.00 uur, Gouda
  • Friesland/Groningen: 18 mei, 14 tot 16.30 uur, Marum
  • Gelderland: 19 mei, 10 tot 12.30 uur, Arnhem

Aanmelden kan via secretariaattransitie1@iederin.nl, onder vermelding van uw naam, plaats, organisatie en datum van de bijeenkomst.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Anneke van der Vlist, a.vandervlist@iederin.nl

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Zorgbelang en de Koepel adviesraden sociaal domein.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over