Veel nieuwe woningen hebben een keurig toegankelijke deur – met een drempel van maximaal 20 mm – maar vervolgens geen toegankelijke aansluiting op de openbare weg. Dit is een van de punten die Ieder(in) en vijf andere belangenorganisaties aansnijden in een brief aan de Tweede Kamer.
Blinde man die de weg wil oversteken

De organisaties willen dat het Bouwbesluit voortaan niet alleen eisen stelt aan de toegankelijkheid van de toegang maar ook aan de verbinding met de openbare weg.

Gebruik van liften bij brand

Mensen met een mobiliteitsbeperking weten vaak niet of de lift bij brand bruikbaar is. De organisaties schrijven daarom dat gebouweigenaren beter moeten aangeven welke liften bij brand bruikbaar zijn. Verder moeten de nieuwbouweisen voor liften zo worden aangepast, dat er geen brandonveilige liften meer worden opgeleverd.

Het AO over bouwregelgeving vindt vanmiddag plaats

Hieronder vindt u de brief van Ieder(in), ouderenbond KBO-PCOB, de Woonbond, PerSaldo, Wij Staan Op! en de Oogvereniging

20190220_Brief_TK_cie_BZ_AO_bouwregelgeving_20_feb – PDF (299 KB)

Deel dit bericht